#kariernitipy

Kategorie


#kariernitipy

Citáty

62

Nelze ani odhadnout tu obrovskou škodu, kterou společnosti působí nesprávná volba povolání, ty milióny neproduktivních a nešťastných, kteří konají práci, jež se jim protiví nebo pro niž nemají vlohy.

Orison Swett Marden

lincolinco

55

Jsem smutná, když jsem přepracovaná a stávám se nástrojem k vydělávání peněz, zatímco mé zaujetí a kreativita jsou v pozadí. Jsem z toho nešťastná. Takže co jsem udělala? Začala jsem říkat ne. Neudělám takovou fotografii, nepůjdu na tu akci, nebudu stát za tím, o čem vím, že za tím stát nemohu, protože s tím nesouhlasím.  A pomalu ale jistě jsem se rozpoměla, kým doopravdy jsem.

Lady Gaga

lincolinco

25

Pokud je člověk povolán k tomu, aby byl zametačem ulic, měl by zametat ulice tak, jak Michelangelo maloval, tak, jak Beethoven skládal hudbu nebo tak, jak Shakespeare psal poezii. Měl by zametat ulice tak dobře, že všechny zástupy na nebi i na zemi by se zastavily a řekly: ,Zde žil výborný zametač ulic, který dělal svou práci dobře.‘

Martin Luther King

lincolinco

22

Životopis je klíčem k hledání práce. Když je dobře udělaný, dokáže říct váš příběh a prodat vás.

Jacqui Barrett-Poindexter, Glassdoor

lincolinco

17

Moje babička, Annie Hendersonová, mi dala radu, kterou se řídím už 65 let. Řekla: “Když tě svět vyšle na cestu, která se ti nelíbí, když se koukáš dopředu a nechceš to cílové místo, které ti je nabídnuto, když se díváš zpátky a nechceš se vrátit odkud jsi vyšla, tak z této cesty sejdi a vytvoř si novou cestu.”

Maya Angelou

lincolinco