#kariernitipy

Kategorie


8

lincolinco

Na pohovorech odpovídejte vždy na otázku, která vám byla položena. Neodbíhejte od témy, nemluvte příliš mnoho ale ani stroze. Například, když se vás zeptají “Povězte nám něco o sobě”, měli by jste se vtěsnat do 120 sekund (nacvičte si to). Ostatní otázky by jste měli zodpovědět v čase mezi 60-90 sekundami. Samozřejmě přijdou i takové otázky, kdy budete mluvit déle. Vždy však myslete na to, že méně je více.

http://work.chron.com/long-should-answer-interview-17346.html

Comments 0
There are currently no comments.