#kariernitipy

Kategorie


25

lincolinco

Pokud je člověk povolán k tomu, aby byl zametačem ulic, měl by zametat ulice tak, jak Michelangelo maloval, tak, jak Beethoven skládal hudbu nebo tak, jak Shakespeare psal poezii. Měl by zametat ulice tak dobře, že všechny zástupy na nebi i na zemi by se zastavily a řekly: ,Zde žil výborný zametač ulic, který dělal svou práci dobře.‘

Martin Luther King

Comments 0
There are currently no comments.