#kariernitipy

Kategorie


44

lincolinco

V roce 2005, když jsem začínal s náborem lidí, se na scéně objevil Pepper de Callier. Četl jsem jeho články v Hospodářkách, v příloze Kariéra. Jeden z článků se zaobíral nepsaným životopisem (Unwritten Resume). Pepper jej definoval poté, když položil otázku seniorním manažerům: “Na základě čeho by jste si vybrali člověka na vysokou pozici, když si můžete vybrat z více kvalifikovaných kandidátů?”.

Odpovědi ho překvapili. Všichni se zhodli, že psaný životopis byl jenom vstupenkou na pohovor, otvíračem dveří. Když ale přišel čas pro rozhodnutí, koho přijmout, všichni se rozhodovali na základě něčeho jiného – kolekce dojmů, vhledů a chemie. Jinými slovy, byl to mix věcí, které nebyli nikde napsané. Jak mu trefně odpovědel jeden CEO: “Psané CV je to, co chceš abych viděl, a jak chceš, abych tě viděl, zatímco nepsané CV je to, kým doopravdy jsi.”

Pepper pak sepsal všechny vhledy a vytvořil seznam 10 faktorů, které tvoří nepsaný životopis. Tady jsou:

  1. Přístup
  2. Inteligence
  3. Komunikace (naslouchání)
  4. Nadšení a rovnováha
  5. Leadership, tvoření vztahů a důvěry
  6. Schopnost plnit cíle
  7. Upřímnost
  8. Pokora
  9. Sebevědomí
  10. Způsoby

(zdroj Bubenik Partners www.bubenikpartners.cz/download/003%20unwritten%20resume_15.5.06.doc )

CV

Comments 0
There are currently no comments.