#kariernitipy

Kategorie


76

lincolinco

Když si pro svůj život vytyčíme cíle, které nejsou v souladu s povahou našeho nejhlubšího já, když nosíme tváře cizích lidí, nestavíme na základech silných stránek svého já. Nevyhnutelně tak zjistíme, že na zvolené cíle nestačíme, a investujeme množství energie do snah o překonání svých nedostatků nebo začneme vinit sebe či ostatní z toho, že nejsme tím, kym si myslíme, že bychom měli být.

Budoucnost organizací, Frederick Laloux

Comments 0
There are currently no comments.