#kariernitipy

Kategorie


84

lincolinco

“Pokud se jednou dostaneš zpět na západ, co řekneš mužům o tom divném slově, kung-fu? Řekneš jim, že to znamená bojovat? Nebo řekneš jako mnich ze Šaolinu, ať přivolají ducha jeřába a tygra?
Kung-fu. Znamená to “nejvyšší dovednost díky tvrdé práci.” Velký básník dosáhl kung-fu. Malíř, kaligraf, i oni mohou říct, že mají kung-fu. Dokonce i kuchař, ten, co zametá schody nebo dokonce i skvělý sluha může mít kung-fu.

Trénink.

Příprava, nekonečné opakování.

Dokud nebudeš mít unavenou mysl a nebudou tě bolet kosti.

Dokud nebudeš moc unavený na to, aby ses potil, příliš zpustošený, abys dýchal.

Takhle a jen takhle člověk získá kung-fu.” (mnich 100 očí mentoruje Marca Pola o kung-fu, seriál Marco Polo, Netflix)

Snažte se také dosáhnout svého profesního kung-fu. Ti nejlepší se roky věnují své práci, každodenně ji opakují, až se z ní stane …. umění. To jsou mistři.